Λίπανση και φυτοπροστατευτικά μέτρα για τα κλήματα

Την περίοδο όπου διανύουμε για τις πρώιμες ποικιλίες, είμαστε στο στάδιο της ωρίμανσης. Ίσως είναι το βασικότερο στάδιο και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς είμαστε μερικές μέρες μόνο πριν την συγκομιδή.
Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε καθαρό καρπό από ασθένειες (κυρίως βοτρύτη) και εχθρούς (ευδεμίδα), ενώ παράλληλα να ανεβάσουμε το μέγεθος και τα σάκχαρα.
Πώς το καταφέρνουμε;
Ακολουθώντας την πρόταση του Γεωπονικού Κέντρου Θεσσαλονίκης:1.    Εφαρμογή μυκητοκτόνου για τον βοτρύτη όπως Switch, Teldor, Νεοτοψίν καιScala.2.    Εφαρμογή εντομοκτόνου για την ευδεμίδα όπως Decis, Karate,Steward, Bulldock,Laser3.    Λίπανση με Folicist (γνωστός βιοδιεγέρτης φυτικής προέλευσης, o οποίος αυξάνει σημαντικά τις μεταβολικές διεργασίες των φυτών. Μέσω της Γλυκίνης -Μπεταίνης (ρυθμιστής όσμωσης) μεγιστοποιεί την αντοχή των φυτών σε ξηρασία, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά την καλλιεργητική περίοδο και αλατότητα του εδάφους, καθώς και στα ενδογενή stress των φυτών κατά την ανθοφορία και καρπόδεση, ενώ μέσω του Φολικού οξέος προάγει την σύνθεση πρωτεινών και νουκλεϊκών οξέων, που είναι απαραίτητα για τις κυτταροδιαιρέσεις.4.    Για να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα μαζί με το Folicist θα συνδυάσουμε και τοK-Bomber 56. Το K-Bomber 56 με σύνθεση       (0-6-56) είναι εξειδικευμένο λίπασμα καλίου που επιταχύνει και συμπληρώνει όλες τις διεργασίες της ωρίμανσης με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή βελτίωση της ποιότητας (χρώμα, σάκχαρα, γυάλισμα) των καρπών και την ομοιόμορφη συγκομιδή. Η υψηλή διαλυτότητα της φόρμουλας, που περιέχει κιτρικό κάλιο και EDTA, επιταχύνει την πρόσληψη και αφομοίωση των στοιχείων από το φύλλωμα.